„Polsko-Ukraińskie laboratorium branżowe”

English title: "Polish-Ukrainian branch laboratory"

Program

Organizator

Stowarzyszenie "Harmonia"

Association "Harmonia"

Partner

Higher Vocational School No. 13 Ivano-Frankivsk city (VPU No 13 Ivano-Frankivsk city)

Higher Vocational School No. 13 Ivano-Frankivsk city (VPU No 13 Ivano-Frankivsk city)

Kraj realizacji projektu Online
Miejsce działań Bytom Odrzański
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 5
Liczba uczestników młodzieżowych 35
Liczba liderów / opiekunów 5
Rok realizacji projektu 2020
Wróć do bazy projektów