Polsko-ukraińska droga ku przyszłości – Przyszłość należy do wyobraźni

English title: Polish and Ukrainian Way to the Future - The Future Belongs to Imagination

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych w Bytomiu

Partner

Integracja M Association Integration M

Association Integration M

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań WŁADYSŁAWOWO
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 10
Liczba uczestników młodzieżowych 36
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2018
Wróć do bazy projektów