Polsko-litewska mozaika kulturowa cz. 2

English title: A Polish-Lithuanian Cultural Mosaic, part 2

Rezultaty projektu

To już kolejny nasz projekt wymiany młodzieży realizowany w ramach programu Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży wspólnie z Social Effect Association z Litwy. Jest to kontynuacja współpracy z roku 2021, kiedy to po raz pierwszy organizowaliśmy wymianę młodzieży polsko-litewskiej. Celem naszego przedsięwzięcia było umożliwienie młodzieży wzięcia czynnego udziału w twórczym projekcie propagującym poznawanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz pogłębianie integracji pomiędzy naszymi narodami. Młodzież wspólnie spędziła ze sobą 7 dni w Wilnie, gdzie oprócz zadań integracyjno-kulturowych, skupiała się na wspólnym opracowaniu i przygotowaniu przedstawienia teatralnego na podstawie poematu Adama Mickiewicza „Lilie” . Spektakl został w całości przygotowany i wyreżyserowany przez uczestników wymiany. Pokaz spektaklu odbył się na deskach sali teatralnej Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Program

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Organizator

Fundacja Gotowi do działania

Ready To Act Fundation

Kraj realizacji projektu Litwa
Miejsce działań Wilno
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 7
Liczba uczestników młodzieżowych 20
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2022
Wróć do bazy projektów