POLSKO – LITEWSKA AKADEMIA TEATRU i TANCA

Program

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Organizator

FUNDACJA NA RZECZ KULTURY i ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO KEZ

Partner

Vilinius “Židinio” gymnasium for Adults, The Charity and Support Fundation "The House of polish culture in Vinius"

Kraj realizacji projektu Litwa
Liczba uczestników młodzieżowych 13
Rok realizacji projektu 2016
Wróć do bazy projektów