Polska i ukraińska kuchnia jako interakcja kultur.

English title: Polish and Ukrainian cuisine as an interaction of cultures.

Program

Organizator

Zespół Szkół Technicznych w Rybniku

The Comlex of Technical Schools in Rybnik

Partner

Uman comprehensive school No.14

Uman comprehensive school No.14

Kraj realizacji projektu Online
Miejsce działań Rybnik
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 6
Liczba uczestników młodzieżowych 20
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2020
Wróć do bazy projektów