Polska i Ukraina-wspólna historia

English title: Poland and Ukraine - culture of two nations

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie

Partner

?????????? ??????????????? ????? ?-??? ???????? ??????????? ???????? ???? ?????????? ??????? Skole I-III grades school

Skole I-III grades school

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Tarnów
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 7
Liczba uczestników młodzieżowych 30
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2018
Wróć do bazy projektów