Polska i Litwa – dwie kultury, wspólny język programowania

English title: Poland and Lithuania - two cultures, common programming language

Program

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Organizator

Zespół Szkół Technicznych w Rybniku

Partner

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras Vilnius Vocational Education and Training Centre of Technology and Business

Vilnius Vocational Education and Training Centre of Technology and Business

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Poronin
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 7
Liczba uczestników młodzieżowych 20
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2017
Wróć do bazy projektów