Polak, Ukrainiec, Europejczyk

English title: Pole, Ukrainia, European

OPIS PROJEKTU

„Polak-Ukrainiec-Europejczyk” to 9-dniowe spotkanie młodzieży studenckiej, które odbyło się w Gliwicach. Celem projektu było wspólne odkrywanie polskiej i ukraińskiej historii w kontekście drogi tych państw do Unii Europejskiej, znalezienie wspólnych, dobrosąsiedzkich relacji, łączących nasze kraje. Uznaliśmy, że obecne młode pokolenie jest gotowe na merytoryczną dyskusję o wspólnej historii polsko-ukraińskiej, pełnej pięknych i trudnych chwil. Wykorzystaliśmy do tego zamiłowania uczestników do historii oraz sztuki i stworzyliśmy komiks, przedstawiający drogę Polski i Ukrainy do uzyskania niepodległości oraz aktywnego członkostwa w Europie. W ten sposób chcemy rozpowszechniać główne idee i rezultaty, wypracowane w trakcie wymiany. Wymiana to nie tylko czas pracy, ale także sposób na miłe spędzenie czasu i nawiązanie nowych znajomości. Zorganizowaliśmy wspólny jarmark polsko-ukraiński, na który zaprosiliśmy mieszkańców Gliwic. Dzięki temu lokalna społeczność mogła również skorzystać z rezultatów wymiany, zarówno w wymiarze merytorycznym, jak i kulinarnym. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z przebiegu wymiany, podkreślając innowacyjność metody rysowania komiksu, jako sposobu wyrażenia przekazu historycznego. Współpraca koordynatorów z uczestnikami nie przysparzała żadnych problemów.

REZULTATY PROJEKTU

Sukcesem projektu jest komiks „Pole-Ukrainian-European – a common way to Europe”, przygotowany wspólnie przez młodzież polską i ukraińską. Komiks został zredagowany i opracowany graficznie w trakcie trwania merytorycznych spotkań w Gliwicach. Treść i temat komiksu przedstawią historię relacji polsko-ukraińskich, a także prognozowaną przez uczestników przyszłość.

Wzmocnieniu uległ wzajemny dialog kulturowy między narodami, a to za pośrednictwem upowszechniania komiksu w lokalnych liceach oraz debat open space. Polska i ukraińska młodzież uczestnicząca w projekcie wzmocniła dialog kulturowy między sobą, lepiej poznała historię swoich krajów.

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

Instytut Rozwoju Rynku Pracy

Partner

Громадська Організація «Розвиток та Ініціатива

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Gliwice
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 9
Liczba uczestników młodzieżowych 18
Liczba liderów / opiekunów 2
Rok realizacji projektu 2017
Wróć do bazy projektów