Poczuj smak wielokulturowości

English title: Feel the taste of multiculturalism

OPIS PROJEKTU

Tematem przewodnim wymiany była wielokulturowa różnorodność, tolerancja i równość. Głównym celem projektu było wzmocnienie współpracy między Polską i Ukrainą oraz budowanie tożsamości opartej na wielokulturowości, otwartości i zrozumieniu innych ludzi. Pozostałymi celami było m. in. Zdobycie i pogłębienie wiedzy na temat historii oraz zróżnicowania we współczesnym świecie, lepsze poznanie kultury, zwyczajów i tradycji partnera wymiany poprzez sztukę, muzykę, taniec, przezwyciężanie uprzędzeń i stereotypów związanych z postrzeganiem wspólnej historii. Podczas wymiany odkrywaliśmy wspólne korzenie, co pomogło nam lepiej poznać i zrozumieć siebie nawzajem. Dla realizacji tego celu przeprowadziliśmy następujące działania: 1) Warsztaty „Było sobie pogranicze- w poszukiwaniu wielokulturowości”. 2) Warsztaty artystyczne „Przełącz się na wielokulturowość´”. 3) Warsztaty kulinarne „przyGOTUJ się na wielokulturowość´. 4) Wydarzenie kończące projekt, z udziałem społeczności lokalnej oraz gości z Ukrainy.

Uczestniczka: „Wymiana była dla mnie bardzo ważnym doświadczeniem. Dowiedziałam się więcej o ukraińskiej kuchni, o prawach człowieka i o tym, że nie ma rzeczy czarnych i białych, szczególnie w kulturze i traktowaniu drugiego człowieka.”

Uczestnik: „Zmieniło się moje patrzenie na ludzi, zupełnie bez stereotypów. Każdy ma inny start i jego osiągnięcia powinny być oceniane według indywidualnych warunków i predyspozycji.”

REZULTATY PROJEKTU

Największym sukcesem wymiany było wydarzenie w przestrzeni publicznej, które zakończyło projekt i podsumowało naszą pracę. Podczas tego wydarzenia młodzi ludzie mogli zaprezentować rezultaty swojej pracy, spędzić dobrze czas i dobrze się bawić. W wydarzeniu tym uczestniczyli licznie mieszkańcy Lubaczowa i okolic. Była możliwość spróbowania przekąsek przygotowanych przez uczestników oraz tradycyjnych polskich dań, potańczenia, posłuchania koncerty kapeli, obejrzenia wystawy prac. Wydarzenie to zbiegło się z końcem wakacji, co przyciągnęło także sporo rodzin z dziećmi.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z projektu.

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

Gmina Miejska Lubaczów

Partner

Yaworow Rada Miasta

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Lubaczów, Susiec
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 8
Liczba uczestników młodzieżowych 30
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2017
Wróć do bazy projektów