Pielęgnując tradycje – uczymy się tolerancji

English title: By upholding the tradition - we learn tolerance

Program

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Organizator

Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Podkarpacki Provincial Command of Voluntary scout troops of the Work

Partner

Vilniaus r. Nemencines Konstanto Parcevskio gimnazija Vilnius district Nemenchine’s Konstanty Parchevsky Gymnasium

Vilnius district Nemenchine’s Konstanty Parchevsky Gymnasium

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Rzeszów
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 7
Liczba uczestników młodzieżowych 20
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2018
Wróć do bazy projektów