PATRZĄC W PRZESZŁOŚĆ MYŚL O PRZYSZŁOŚCI

English title: LOOKING IN THE PAST THINK ABOUT THE FUTURE

Program

Organizator

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I NAUCZYCIELI NA RZECZ POMOCY DZIECIOM Z MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 W GORLICACH"Bliżej dziecka"

ASSOTIATION OF PARENTS AND TEACHERS TO HELP CHILDREN FROM TOWN SCHOOL COMPLEX "Closer to the child"

Partner

Klaipėdos "Varpo" gimnazija

Klaipėdos "Varpo" gimnazija

Kraj realizacji projektu Online
Miejsce działań Gorlice
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 4
Liczba uczestników młodzieżowych 20
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2020
Wróć do bazy projektów