Otwórz swoje oczy, otwórz swoje serce, otwórz swój umysł – bądź zdrowy”

English title: Open your eyes, open your heart, open your mind - BE HEALTH"

Program

Organizator

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie

Małopolska Voivodship Command of Volunteer

Partner

Transcarpathian Regional Palace of Child Youth Art PADIYUN""

Transcarpathian Regional Palace of Child Youth Art PADIYUN""

Kraj realizacji projektu Online
Miejsce działań Kraków
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 8
Liczba uczestników młodzieżowych 20
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2020
Wróć do bazy projektów