Od ziemi Witelona do ziemi Iwana Franki – poznajemy siebie i naszych Partnerów

English title: From the land of Witelon to the land of Ivan Franko - we learn about ourselves and our patrons

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

Pañstwowa Wy¿sza Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Kraj realizacji projektu Ukraina, Polska
Miejsce działań Drohobycz, Legnica
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 10
Liczba uczestników młodzieżowych 20
Liczba liderów / opiekunów 2
Rok realizacji projektu 2021
Wróć do bazy projektów