O czym szumią stare drzewa…?- czyli nauka tolerancji i otwartości poprzez świat legend z bohaterami polskimi i litewskimi.

English title: What are the willows talking about...?- learning about tolerance and openness through legends with Polish and Lithuanian characters.

Program

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Organizator

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach

Partner

Panevėžio 5-oji gimnazija Secondary School in Panevėžys

Secondary School in Panevėžys

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Mońki
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 5
Liczba uczestników młodzieżowych 20
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2017
Wróć do bazy projektów