Nie bój się pomagać!

English title: Don't afraid of helping!

Program

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Organizator

STOWARZYSZENIE "KREATYWNA SZKOŁA"

Partner

Klaipedos Zaliakalnio gimnazija Klaipeda Zaliakalnio gymnasium

Klaipeda Zaliakalnio gymnasium

Kraj realizacji projektu Litwa
Miejsce działań Wilno
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 7
Liczba uczestników młodzieżowych 20
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2017
Wróć do bazy projektów