Natura i kultura

English title: Nature and Culture

Program

Organizator

Fundacja imienia Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego

Solunian Brothers - Cyrill and Methodius Foundation

Partner

Charitable Organization «Community Foundation of the city of Dubno «DOBROBUT»

Charitable Organization «Community Foundation of the city of Dubno «DOBROBUT»

Kraj realizacji projektu Online
Miejsce działań Jarosław
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 8
Liczba uczestników młodzieżowych 36
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2020
Wróć do bazy projektów