Muzyka i taniec łączą narody

English title: Music and dance connecting nations.

Program

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Organizator

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Będzinie

Partner

Kruonio Gimnazija Kruonis Gymnasium

Kruonis Gymnasium

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Będzin
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 5
Liczba uczestników młodzieżowych 20
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2017
Wróć do bazy projektów