MURart – przestrzeń na przyjaźń i szacunek

English title: MURart - space for friendship and respect

Rezultaty projektu

Dialog międzykulturowy to ważna kwestia, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, dlatego społeczność Zespołu Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie i Kolegium Technicznego w Zborowie w Ukrainie prowadzą ten dialog nieprzerwanie od dziesięciu lat. Poprzez Fundację „Możesz wiedzieć więcej” działającą przy ZST obie organizacje zrealizowały trzeci z kolei projekt: „MURart – przestrzeń na przyjaźń i szacunek”, który uzyskał dofinansowanie Polsko–Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jego celem było wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez stworzenie warunków do otwartości i wzajemnego szacunku wśród młodzieży. W przedsięwzięciu brała udział czterdziestoosobowa grupa: uczniowie z zaprzyjaźnionego z ZST Kolegium Technicznego w Zborowie w Ukrainie oraz młodzież szkolna ZST wraz z opiekunkami.

W ramach działań uczestnicy zaprezentowali informacje na temat murali w Polsce i w Ukrainie, przeszli ciekawym szlakiem cieszyńskich murali, wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym do Krakowa, gdzie podczas gry terenowej zetknęli się ze zjawiskiem funkcjonowania murali w przestrzeni wielkomiejskiej. Młodzież uczestniczyła również w warsztatach street artu, podczas których zapoznała się ze specyfiką tej sztuki i sama zaprojektowała mural, który następnie został wykonany na zabudowaniach szkolnych wraz z innym – ilustrującym przesłanie projektu:ponadczasowe wartości łączące dwie organizacje: przyjaźń, szacunek, solidarność i wzajemną współpracę.Zwieńczeniem działań projektowych była gra terenowa przygotowana dla społeczności lokalnej, prowadząca szlakiem cieszyńskich murali.
Aby upowszechnić rezultaty projektu utworzono mapę w aplikacji Google, przy użyciu której można przejść ciekawym szlakiem cieszyńskich murali, których w mieście nie brakuje, z uwzględnieniem nowo powstałych murali. Uczestnicy przedsięwzięcia zaprojektowali kalendarz na rok 2023 „Cieszyńskie murale – przestrzeń otwarta na dialog międzykulturowy” oraz ulotkę promującą malowidła w przestrzeni ZST, na której znajduje się kod QR ze szlakiem cieszyńskich murali. Powstał również film rejestrujący działania polsko-ukraińskiej grupy na terenie Cieszyna i Krakowa. Atmosfera projektu była wyjątkowa. Młodzież szybko się zintegrowała i nawiązała dialog, co zaowocowało relacjami opartymi na przyjaźni i szacunku. Wspólnie spędzony czas na aktywnym działaniu upłynął przy dźwiękach gitary i wspólnym śpiewie. Ogromnym sukcesem projektu jest to, że doszło do jego realizacji w warunkach trwającej wojny w Ukrainie i możliwości powrotu pandemii koronawirusa.

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

Fundacja "Możesz wiedzieć więcej"

Foundation "You can know more"

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Cieszyn, Kraków
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 5
Liczba uczestników młodzieżowych 36
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2022
Wróć do bazy projektów