Morze kontra góry

English title: Sea versus mountains

Program

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Organizator

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I NAUCZYCIELI NA RZECZ POMOCY DZIECIOM Z MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR5 w GORLICACH Bliżej dziecka

ASSOCIATION OF PARENTS AND TEACHERS TO HELP CHILDREN FROM THE TOWN SCHOOL COMPLEX?Closer to the child?

Partner

Klaip?dos ?Varpo? gimnazija Klaipeda Varpas Gymnasium

Klaipeda Varpas Gymnasium

Kraj realizacji projektu Litwa
Miejsce działań Kłajpeda
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 5
Liczba uczestników młodzieżowych 20
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2018
Wróć do bazy projektów