Młodzież ponad granicami

English title: Youth beyond limits

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

Sportowy Klub Taneczny Mega Dance

Partner

Харківська громадська організація Спортивний клуб «Сенат» Kharkiv Public Organization Sport Club «Senat»

Kharkiv Public Organization Sport Club «Senat»

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Kołobrzeg
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 10
Liczba uczestników młodzieżowych 36
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2017
Wróć do bazy projektów