MŁODOŚĆ I RADOŚĆ POLSKO – UKRAIŃSKIM PARASOLEM JEDNOŚCI

English title: Youth and joy as Polish - Ukrainian umbrella of unity

Program

Organizator

Fundacja Międzynarodowej Integracji Gospodarczej i Kulturalno - Turystycznej

Foundationof International Economic Cultural and Tourist Integration

Partner

Vynogradiv youth NGO ,,Creative?

Vynogradiv youth NGO ,,Creative?

Kraj realizacji projektu Online
Miejsce działań Stoczek Łukowski
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 8
Liczba uczestników młodzieżowych 20
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2020
Wróć do bazy projektów