Miłosne historie ukryte w starych fotografiach

English title: Love stories hidden in old photographs

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe

Partner

Zespół Szkolno-Wychowawczy „Szkoła - przedszkole I - III stopnia Nr 38 we Lwowie” The educational complex „School-kindergarten I-III levels number 38 city Lviv”

The educational complex „School-kindergarten I-III levels number 38 city Lviv”

Kraj realizacji projektu Ukraina
Miejsce działań Lwów
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 8
Liczba uczestników młodzieżowych 33
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2018
Wróć do bazy projektów