Mały Książę w Dolinie Róż

English title: The little Prince in the Rose Valley

OPIS PROJEKTU

Projekt polsko-litewskiej wymiany nosił tytuł „Mały Książę w Dolinie Róż”, co było nawiązaniem do dawnej nazwy naszego miasta – Rosenthal, czyli Dolina Róż. Celem projektu było promowanie czytelnictwa, wspieranie aktywnych postaw obywatelskich w tym promocja wolontariatu. Projekt Polsko-Litewskiej Wymiany Młodzieży nastawiony był na konfrontację z inną kulturą, dlatego też wymiana młodzieży była najlepsza drogą do budowania dialogu międzykulturowego.

Ideę przewodnią naszego projektu stanowiło upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży. Cel ten osiągnięto na różnorodne sposoby. Uczniowie szkoły polskiej i litewskiej z pomocą nowoczesnych technologii przygotowali reklamy zachęcające do czytania książek. Młodzież z Polski i Litwy oraz mieszkańcy naszego miasta robili zdjęcia na konkurs „Przyłapani na czytaniu”. Uczestnicy konkursu pokazali najdziwniejsze miejsca do czytania, najciekawsze zdjęcia zostały nagrodzone. W ramach projektu powstał w obu szkołach klub czytelniczy „Planeta bezinteresownej przyjaźni”, który ma na celu promowanie czytelnictwa. Pierwszym miejscem, do którego wybrali się członkowie klubu był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach. Uczestnicy projektu czytali wychowankom tego ośrodka fragmenty „Małego Księcia” oraz wspólnie z nimi piekli różyczki. Wszyscy uczestnicy projektu po raz pierwszy odwiedzili najpiękniejszą biblioteką na świecie „Stacja Kultura” w Rumii.

REZULTATY PROJEKTU

Największym sukcesem było zainteresowanie mieszkańców projektem i zaangażowanie do współpracy. Szczególną uwagę wśród mieszkańców wzbudziło powstanie klubu czytelniczego. Zdaniem uczestników projektu największym sukcesem było zaprezentowanie mieszkańcom fragmentów „Małego Księcia” w trzech językach.

Program

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Organizator

Zespół Szkół nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach

Partner

Varenos r. Matuizu pagrindine mokykla

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Bartoszyce
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 5
Liczba uczestników młodzieżowych 20
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2017
Wróć do bazy projektów