Licho nie śpi…- słowiańskie motywy.

English title: Misfortune is on alert…- Slavic motives.

OPIS PROJEKTU

Planowaliśmy wspólny pobyt grupy w Polsce, a wyszło online… Początkowo sceptyczni, teraz jesteśmy bardzo zadowoleni, że podjęliśmy wyzwanie, dzięki czemu spędziliśmy wspaniałe chwile podczas symultanicznych działań twórczych, artystycznych i naukowych (warsztaty, wideokonferencje), poszukując śladów słowiańskiej kultury w naszych cechach narodowych i codziennym życiu. Poznawaliśmy również elementy gimnastyki słowiańskiej, aby zachęcić młodzież do podejmowania aktywności fizycznej, której bardzo wszystkim brakuje.
Zadbaliśmy też o doskonalenie sfery inteligencji emocjonalnej – bardzo ważnej, zwłaszcza w trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się cały świat. Staraliśmy się lepiej rozumieć siebie, docenić swoją wartość, pracowaliśmy nad rozwojem umiejętności, które pomagają przezwyciężać problemy i osiągać zamierzone cele w drodze konstruktywnej współpracy z innymi.
To był bardzo dobrze spędzony czas, a przy tym udało nam się wiele osiągnąć: nawiązać nowe serdeczne kontakty z rówieśnikami, zainspirować do pracy nad sobą – zarówno w sferze fizycznej, jak i emocjonalnej, zainteresować bogactwem słowiańskiej kultury, wyzwolić kreatywność i umiejętności plastyczne podczas zajęć twórczych. Założyliśmy stronę internetową projektu www.lichoniespi.pl, gdzie zamieszczamy nie tylko ciekawostki dotyczące kultury Słowian, ale też poradniki, w których znaleźć można dobre myśli, zajęcia i ćwiczenia, które pomagają lepiej pracować, uczyć się, odpoczywać – lepiej żyć!

Rezultaty projektu

Jako organizacja jesteśmy bardzo zadowoleni, że zdecydowaliśmy się, mimo wszystkich obaw, na realizację projektu w formie online. Zaniechanie byłoby dużą stratą – widzieliśmy, jak młodzież czekała na każde spotkanie, jak nie chciała wracać do domu po warsztatach. To, że czuli niedosyt kontaktów „na żywo” też było w pewnym sensie dobre – mamy nadzieję, że tym chętniej zgłoszą się do uczestnictwa następnym razem. A dla naszych organizacji było to nowe, edukacyjne doświadczenie, przełamanie obaw, przejście na „kolejny level”. Podkreślaliśmy we wszystkich informacjach przekazywanych do lokalnych mediów, że jesteśmy prekursorami w naszych regionach jeśli chodzi o prowadzenie międzynarodowego szkolnego projektu w formie online. Dzięki temu kolejny raz wzrósł prestiż naszych organizacji w środowisku. Sam fakt, że podjęliśmy się tych działań, mimo pandemii, był dobrym przykładem dla innych – nie wolno się poddawać, trzeba cały czas być z ludźmi, pomagać im przetrwać trudny czas, dostarczać możliwości działania i pracy nad sobą, na przekór wszystkiemu, co złe.

Takie właśnie przesłanie niesie główny rezultat naszego projektu – strona www.lichoniespi.pl z blogiem „Otwórz umysł, otwórz ramiona, otwórz serce”, gdzie znalazły się:
• krótkie artykuły i ciekawostki słowiańskie,
• filmiki instruktażowe z opisem propozycji prostych ćwiczeń;
• galeria fotografii promujących rezultaty projektu,
• film promujący rezultaty projektu,
• zbiór aforyzmów i myśli, które wskazują iść drogą dobra, słuchać głosu serca, pielęgnować przyjaźnie.

Honorowe patronaty, którymi objęli nasz projekt Starosta Zgierski i Prezydent Miasta Zgierza, pozwoliły nam na upowszechnianie rezultatów projektu przez zamieszczenie publikacji na stronie samorządowej powiatu zgierskiego. W lokalnej prasie ukazała się krótka notatka informacyjna o realizacji projektu w „Zgierz – moja przestrzeń” (nr 9/2020, str.5). Jest to to bezpłatny, miesięcznik miejski społeczno-kulturalny wydawany przez Miejski Ośrodek Kultury w nakładzie 3000 egz. Dłuższy artykuł o rezultatach projektu był przygotowany do październikowego wydania „Pulsu Powiatu” (nakład 10000 egz.) i nadal czeka na edycję, ponieważ Starosta Zgierski zawiesił do odwołania druk tej bezpłatnej gazety z uwagi na brak możliwości jej dystrybucji z powodu pandemii (zamknięcie wielu urzędów gmin na terenie powiatu). Na Ukrainie też nie trafiliśmy na dobry czas promocji, ponieważ 25.10. odbywały się wybory samorządowe i lokalna prasa zajmowała się głównie wiadomościami związanymi z kampania wyborczą.

Udało się natomiast zaprosić zgierską TV Centrum na nasz Słowiański kiermasz rozmaitości, który zorganizowaliśmy w szkołach, promując wśród społeczności uczniowskiej rezultaty naszego projektu. Reportaż nagrany podczas tej imprezy był wyemitowany (zgierska TV kablowa i internet) w dniu 14.10.2020 r. i jest nadal dostępny: http://www.centrum.zgierz.pl/14-10-2020/ od 7. do 10. minuty programu, a także na naszej stronie.
Upowszechnianie rezultatów projektu odbywa się przede wszystkim online poprzez zamieszczanie informacji na naszej stronie projektu, a także na stronach internetowych szkół partnerskich w Zgierzu: www.staszic.zgierz.pl i w Kołkach: https://kolkynvk.wixsite.com/oznvk oraz na portalach społecznościowych (FB, YouTube): https://www.facebook.com/StaszicZgierz , https://www.facebook.com/groups/780838149415729 , a także na FB FRSE.

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica w Zgierzu

Graduates Association of S. Staszic Middle School and High School in Zgierz

Partner

Hub Educationally-Upbringing Complex “Kolky Comprehensive School of I-III Degrees-Lyceum”

Hub Educationally-Upbringing Complex “Kolky Comprehensive School of I-III Degrees-Lyceum”

Kraj realizacji projektu Online
Miejsce działań Zgierz
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 9
Liczba uczestników młodzieżowych 36
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2020
Wróć do bazy projektów