Łańcuch solidarności

English title: Solidarity chain

OPIS PROJEKTU

Celem projektu było stworzenie online łańcucha rąk nazwanego „Łańcuchem Solidarności”. Jego tworzeniu towarzyszyły akcje społeczne przeprowadzone przez pracowników młodzieżowych pracujących na terenie trasy łączącej Lublin i Wilno, którzy propagowali założenia i cele Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży w dziesięciolecie jego istnienia.

Przed podjęciem działań pracownicy młodzieżowi spotkali się na sześciodniowym szkoleniu z zakresu liderstwa w Nasutowie gdzie dowiedzieli się jak przeprowadzać akcje społeczne, jak wzbudzać zaangażowanie młodzieży i jak kierować grupą. Zapoznali się tam oni także z działaniami Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży oraz z niektórymi projektami, jakie w jego ramach odbyły się w przeciągu ostatnich 10 lat. Po szkoleniu pracownicy młodzieżowi przeprowadzili z młodzieżą lekcje edukacyjne o Funduszu i zachęcili ich do stworzenia akcji społecznościowej.

Głównym rezultatem projektu jest stworzenie 10 łańcuchów rąk połączonych z akcjami społecznymi, które wspólnie utworzyły „Łańcuch Solidarności”. Utworzone akcie dotyczyły w głównej mierze ekologii i tolerancji.

REZULTATY PROJEKTU

Największym sukcesem projektu był udział przedstawicieli najlepiej przeprowadzonych akcji społecznych i stworzonych łańcuchów w Forum Ekonomicznym Młodych Liderów, na które zostali zaproszeni, jako zwycięzcy po odbiór drobnych nagród rzeczowych. Zaproszenie tych osób było bardzo dobrym pomysłem, gdyż dzięki temu informacja o projekcie dotarła do prawie 400 młodych liderów – uczestników Forum – z całej Europy. Udział w Forum dodatkowo pozwolił zwycięzcom poznać ludzi podobnych do nich samych – działaczy i aktywistów – utwierdzając ich tym samym, że wysiłek, który podjęli biorąc udział w projekcie naprawdę się opłacił.

Program

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Organizator

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Partner

Tarptautinis bendradarbiavimo centras

Kraj realizacji projektu Litwa / Polska
Miejsce działań Kowno/Nasutów
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 8
Liczba uczestników młodzieżowych 20
Liczba liderów / opiekunów 2
Rok realizacji projektu 2017
Wróć do bazy projektów