Łączy nas historia i ludzie

English title: We are connected by history and people

Program

Organizator

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego

Complex of General and Vocational Schools named after major H. Sucharski

Partner

Zbarazh school nr 3 named after Mykhalskii Taras

Zbarazh school nr 3 named after Mykhalskii Taras

Kraj realizacji projektu Online
Miejsce działań Bolesławiec
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 6
Liczba uczestników młodzieżowych 14
Liczba liderów / opiekunów 2
Rok realizacji projektu 2020
Wróć do bazy projektów