Kolory lasu

English title: Colours of the Forest

OPIS PROJEKTU

Projekt ”Colours of the Forest” to spotkanie dwóch grup młodzieży z Polski i Litwy. Temat przewodni wymiany to różnorodność przyrodniczego dziedzictwa kulturowego w obu krajach, ze szczególnym uwzględnieniem lasów. Głównym celem projektu było wzmocnienie współpracy między Polską i Litwą poprzez wspólną pracę oraz budowanie postawy tolerancji opartej na poznaniu i docenieniu wartości wspólnego środowiska przyrodniczego.
Uczestnicy dowiedzieli się jak chronić i właściwie wykorzystywać lasy, zachowując ich pierwotny charakter. W trudnej sytuacji epidemicznej, zachowując środki higieny i bezpieczeństwa przeprowadziliśmy wszystkie zaplanowane działania.
Odbyły się warsztaty fotograficzne – ”Las z perspektywy jego mieszkańców”, uczestnicy stworzyli video-art Connections 2020. Powstał trójjęzyczny słownik terminów leśnych. Podczas warsztatów kulinarnych poznawaliśmy leśne smaki a na warsztatach produkcji olejków z sosny odkrywaliśmy leśne aromaty.Uczestnicy zdobyli i pogłębili wiedzę na temat kultury, zwyczajów i tradycji partnera wymiany, przezwyciężając uprzedzenia i stereotypy związane z postrzeganiem wspólnej historii.
Wymiana odbyła się w Rucianem-Nidzie, w sercu Puszczy Piskiej, miejscu, w którym przyroda jest integralną częścią lokalnej społeczności a symbolem wymiany jest wspólnie posadzony szpaler dębów.
Jak stwierdzili młodzi uczestnicy ” Więź między Litwą a Polską nigdy nie została zerwana i nie sądzimy, że w najbliższej przyszłości tak się stanie”.

Rezultaty projektu

Największym sukcesem projektu, jest to, że w tak trudnej sytuacji epidemicznej projekt się odbył. Do ostatniej chwili nie byliśmy pewni czy grupa z Litwy będzie mogła przyjechać do Polski.Główną wartością edukacyjną projektu było uświadomienie sobie wartości i różnorodności przyrody. Warsztaty plastyczne i instalacja video-art Connections 2020 pokazały, ze człowiek stanowi jedność z natura, ale jednocześnie ma na nią ogromny wpływ. Sukcesem projektu jest integracja grup młodych ludzi, którzy przełamując barierę językowa˛ wspólnie pracowali, uczyli się i dobrze się bawili.
Obie organizacje zyskały kolejne doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych oraz nawiązały współpracę , która z
pewnością zaowocuje kolejnymi, wspólnymi projektami. Projekt zrealizowano przy współpracy z Zespołem Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie. Stanowił dobrą promocję tej placówki zarówno na terenie miasta jak i powiatu piskiego. Wzmocniła się pozycja szkoły jako instytucji wspierającej inicjatywy młodzieżowe, także o zasięgu międzynarodowym. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów współpracuje z ZSL od początku swego powstania i każdy projekt wspólnie zrealizowany jest cennym doświadczeniem i inspiruje do kolejnych pomysłów.

Program

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Organizator

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów English Teaching

Polish Association of Teachers of English

Partner

NAUJOSIOS AKMENES RAMUCIU GIMNAZIJA

NAUJOSIOS AKMENES RAMUCIU GIMNAZIJA

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Orneta
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 6
Liczba uczestników młodzieżowych 20
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2020
Wróć do bazy projektów