Karnawał najkrótszej nocy

English title: Shortest night Carnival

Program

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Organizator

Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku

Podlaska Voivodeship Unit Voluntary Labor Corps in Bialystok

Partner

Elektrėnų kultūros centras Elektrenu

Elektrenu

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Wasilków
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 6
Liczba uczestników młodzieżowych 20
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2018
Wróć do bazy projektów