K

English title: K

Rezultaty projektu

Czy Konstytucja 3 Maja podzieliła, a może zbliżyła Polaków i Litwinów? Czy dokument ten ma jakikolwiek wpływ na naszą współczesność? A czym było Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów, o którym zwłaszcza w Polsce nikt w szkole nie uczy? Te kwestie (i wiele innych) rozwiązywali młodzi ludzie z warszawskiej Fundacji AVE oraz litewskiej Centrines Europos tribuna podczas 7-dniowego sierpniowego projektu K. K – jak Konstytucja, ale także K jak kreatywni. I rzeczywiście podczas cyklu warsztatów powstały kreatywne reportaże, memy, wizualne trawestacje słynnego obrazu Jana Matejki, wreszcie audycje podcastowe, a nawet młodzieżowa „Konstytucja marzeń” inspirowana Konstytucją dla Europy Jarzębowskiego oraz Konstytucją wileńskiej Republiki Zarzecza. Wszystkie te materiały składają się na stronę internetową, która w atrakcyjnej dla młodych formule opowiada o Konstytucji 3 Maja i w ogóle o znaczeniu konstytucji i demokracji. Jednak K jest jeszcze bardziej pojemne. Na tę literę zaczyna się również słowo kajaki, a cały nasz projekt obywał się w Druskiennikach i w Wilnie w formule kajakowej. Pokonaliśmy (z przygodami i wywrotkami, a jakże!) wybrane odcinki Uły, Mereczanki, Niemna oraz górskich, zwałkowych – Białej Hańczy i Wilejki. I kajaki połączyły uczestników bardzo skutecznie (na różnych polach) – do tego stopnia, że już planują kolejne wspólne przedsięwzięcia.

Zapraszamy na stronę internetową powstałą w ramach projektu: http://k.fundacjaave.pl/

Program

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Organizator

Fundacja AVE

Kraj realizacji projektu Litwa
Miejsce działań Druskienniki i Wilno oraz rzeki: Uła, Mereczanka, Niemen, Wilejka i Biała Hańcza
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 7
Liczba uczestników młodzieżowych 20
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2021
Wróć do bazy projektów