Jedność w różnorodności: Muzyka nas łączy. Edycja III

English title: Unity in Divercity: Music units us. Edition III

Program

Organizator

Szkoła Muzyczna I stopnia w Zespole Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach

Music School of first-degree in the Complex of Schools and Kindergarden named after pr. prof. Józef Tischner in Domosławice

Partner

Lviv State Music School nr.8

Lviv State Music School nr.8

Kraj realizacji projektu Online
Miejsce działań Czchów
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 5
Liczba uczestników młodzieżowych 34
Liczba liderów / opiekunów 6
Rok realizacji projektu 2020
Wróć do bazy projektów