Jak POL-UKRować nasze relacje? Polsko-ukraiński przewodnik ksenofoba.

English title: How to Sweeten Our Relations? POL-UKRainian xenophobe's guide.

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

Gmina Sosnowiec

Partner

Виконавчий комітет Самбірської міської ради Executive Committee of Sambir City Council

Executive Committee of Sambir City Council

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Sosnowiec
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 7
Liczba uczestników młodzieżowych 16
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2017
Wróć do bazy projektów