Integracyjny Polsko-Ukraiński Obóz Społecznej Przedsiębiorczości

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej

Partner

NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION UKRAINIAN NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION "PORUCH""

Kraj realizacji projektu Polska
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 7
Liczba uczestników młodzieżowych 18
Rok realizacji projektu 2016
Wróć do bazy projektów