Historia za parawanem

English title: History behind a curtain

Program

Organizator

Instytut Rozwoju Rynku Pracy

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Zawiercie
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 7
Liczba uczestników młodzieżowych 20
Liczba liderów / opiekunów 2
Rok realizacji projektu 2021
Wróć do bazy projektów