,,Historia w postaciach zapisana”

English title: ,,History written in figures"

Program

Organizator

Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe

Miastko Educational Assaciaton

Partner

Kelmes rajono Tytuvenu gimnazija

Kelmes rajono Tytuvenu gimnazija

Kraj realizacji projektu Online
Miejsce działań Miastko
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 6
Liczba uczestników młodzieżowych 20
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2020
Wróć do bazy projektów