Folkowe przystanki

English title: Folk stops

Rezultaty projektu

Grupa 20 młodych ludzi z Litwy i Polski w czasie projektu ”Folk stops” prowadziła dialog oparty na dziedzictwie historycznym
i kulturowym. Poznanie wybranych zasobów dokonywało się poprzez aktywne działanie młodzieży oraz organizacji partnerskich. Współpraca była oparta na pracy w grupach mieszanych, dzięki czemu młodzi przełamywali bariery w posługiwaniu się językiem obcym, nawiązali trwałe znajomości międzynarodowe i zdobyli doświadczenie we współpracy w grupie międzynarodowej. Historie obu krajów opowiadali poprzez przygotowane scenki inspirowane starymi elementami z wyposażenia wiejskich domów. Zgłębiali także wiedzę o malarstwie w związku z realizacją koncepcji ”folkowego przystanku”, czyli wiatą inspirowaną motywami litewskimi i polskimi. Młodzież zainteresowała się historią dawnego mebla – skrzyni posagowej, a wzornictwo skrzyń polskich i litewskich okazało się także inspirowane podobnymi motywami zaczerpniętymi z natury. Opracowanie układu tanecznego wzmacniało więzi między uczestnikami. Realizacja projektu przyczyniła się do pozytywnego odbioru kultury litewskiej i polskiej, dzięki promocji działań poprzez posty na profilach społecznościowych, publikowanie filmików na Youtube oraz facebooku, wydanie pocztówki, którą uczestnicy wysłali drogą tradycyjną do znajomych, rodziny, instytucji i samorządu.

Program

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Organizator

Fundacja Tu brzoza

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań wieś Szczecin (gmina Dmosin)
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 7
Liczba uczestników młodzieżowych 21
Liczba liderów / opiekunów 3
Rok realizacji projektu 2021
Wróć do bazy projektów