EkoLogiczni

English title: EcoLogical

Program

Organizator

Fundacja Miêdzynarodowej Integracji Gospodarczej i Kulturalno - Turystycznej

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Stare Kobia³ki
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 5
Liczba uczestników młodzieżowych 20
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2021
Wróć do bazy projektów