Eco świat – nasza przyszłość

OPIS PROJEKTU

Projekt „ECO ´ŚWIAT – NASZA PRZYSZŁOŚĆ” realizowany był w Firleju, a także w Lubartowie, Lublinie, Poleskim Parku Narodowym, Dąbrówce oraz w Kozłówce.

Główne tematy podejmowane podczas wymiany to dialog międzykulturowy i ekologia. Wspólne działania uczniów litewskich i polskich były doskonałą okazją do odkrywania dziedzictwa kulturowego i historycznego krajów, kształtowania świadomości ekologicznej, uczenia się zasad współpracy w międzynarodowych zespołach oraz doskonalenia kompetencji językowych.

Uczniowie realizując projekt zorganizowali pokaz strojów i wystawę przedmiotów wykonanych z surowców wtórnych pt. ”Rzeczy piękne i użyteczne” oraz wystawę fotograficzną „Wieś polska i litewska na początku XX w.”  Przygotowali fotoreportaż z Poleskiego Parku Narodowego. Przeprowadzili ankietę wśród mieszkańców miasta Lubartów dotyczącą segregacji odpadów oraz opracowali i rozdali mieszkańcom miasta ulotkę informacyjną „Eko poradnik”. Poznali sposoby wykorzystania zasobów natury bez nadmiernej ich eksploatacji oraz zagospodarowania odpadów do tworzenia rzeczy pięknych i użytecznych.

REZULTATY PROJEKTU

Realizacja założonych celów przyczyniła się do wzrostu zainteresowania młodych ludzi współpracą z rówieśnikami z innych krajów. Docenili konieczność uczenia się języków obcych w celu efektywnego komunikowania się. Uczestnicy zdobywali umiejętność  rozwiązywania problemów poprzez współdziałanie członków międzynarodowego zespołu oraz prezentowania własnego punktu widzenia, z jednoczesnym poszanowaniem poglądów innych ludzi i kultur.  Dzięki projektowi młodzież miała możliwość wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności do praktycznego działania, radzenia sobie z sytuacjami nowymi i trudnymi oraz myślenia i działania w skali globalnej.

Naszym sukcesem było bez wątpienia zainspirowanie młodzieży do podejmowania w przyszłości podobnych działań, stworzenie im szansy na poznanie rówieśników, nawiązanie przyjaźni, które, jak wiemy z rozmów z naszymi uczniami, są kontynuowane.

Program

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Organizator

Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki

Partner

Klaipeda Zemyna Gymnasium

Kraj realizacji projektu Polska
Liczba dni trwania projektu 6
Liczba uczestników młodzieżowych 20
Rok realizacji projektu 2016
Wróć do bazy projektów