E-kologia w działaniu

English title: E-cology in action

OPIS PROJEKTU

Celem realizowanego przez nas projektu była integracja młodzieży z Litwy i Polski realizowana na tle wspólnej refleksji nad środowiskiem. Temat ten interesował całą, dwudziestoosobową grupę głównie studentów i doktorantów biorących udział w przedsięwzięciu. Spędzenie siedmiu dni w malowniczo położonej miejscowości Lubin na wyspie Wolin pozwoliło młodym ludziom na zastanowienie się nad tym, jak w prosty sposób na co dzień możemy więcej uwagi poświęcać przyrodzie. Pracując w cztero- lub pięcioosobowych grupach wykonywaliśmy przygotowane wcześniej zadania. Codziennie wieczorem dzieliliśmy się efektami naszej pracy. Dzień wypełniały nam również przygotowane przez uczestników warsztaty, spacery i długie wieczorne dyskusje na świeżym powietrzu. Uczestnicy zadbali o to żeby nikt nie był głodny. Codzienna jedna z grup przygotowywała obiad w ramach konkursu kulinarnego. Była to doskonała okazja do integracji międzykulturowej. W ciągu tych siedmiu dni dostrzegliśmy jak niewiele trzeba, aby refleksję dotyczącą troski o środowisko przełożyć na życie codzienne każdego z nas.

REZULTATY PROJEKTU

Głównymi wartościami edukacyjnymi projektu było poszerzenie refleksji nad tym dlaczego warto dbać o środowisko oraz pogłębienie integracji między młodzieżą z Litwy i Polski. Realizując działania projektowe uczestnicy wymieniali się swoimi poglądami dotyczącymi środowiska często inspirując innych do podejmowania czynności mogących przyczynić się do większej troski o przyrodę. Dzięki temu, że uczestnicy byli zainteresowani tematem projektu przekazywali sobie oni wiedzę nie tylko w trakcie działań projektowych, ale również (a może przede wszystkim) spędzając wspólnie wolny czas, realizując codzienne czynności takie jak gotowanie, sprzątanie, spożywanie posiłków. Aspekt ten wpłynął również bardzo pozytywnie na integrację międzykulturową młodzieży.
Dla organizacji projekt był szansą na zorganizowanie  międzynarodowego przedsięwzięcia. Dzięki intensywnej promocji wydarzenia staliśmy się bardziej rozpoznawalni jako organizacja angażująca się w przygotowywanie projektów młodzieżowych. Dodatkowo wzmocniliśmy kontakty z osobami angażującymi się w życie społeczne na Litwie co ułatwi nam w przyszłości realizacje kolejnych litewsko-polskich przedsięwzięć.
Największe sukcesy projektu mają wymiar jakościowy. Podkreśliłbym międzykulturową integrację młodzieży oraz pogłębioną refleksję uczestników nad zagadnieniami związanymi z ekologią, środowiskiem naturalnym. Dzięki projektowi w uczestnikach dokonał się cały szereg drobnych zmian, które wpłyną na ich codzienne nawyki. Będzie miało to pozytywny wpływ na sposób w jaki myślą oni o ochronie środowiska. 

Program

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Organizator

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Partner

Vilniaus miesto Valkatu klubas

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Lubin
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 7
Liczba uczestników młodzieżowych 18
Liczba liderów / opiekunów 2
Rok realizacji projektu 2018
Wróć do bazy projektów