„Dzieci teatru – magia opadającej kurtyny”

English title: "Children of theatre - the megic of the falling curtain"

Program

Organizator

Zespół Szkół nr 1

Zespol Szkol no.1 - Secondary School

Partner

State educational institution Sumy Interregional High Vocational School""

State educational institution Sumy Interregional High Vocational School""

Kraj realizacji projektu Online
Miejsce działań Świdnica
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 9
Liczba uczestników młodzieżowych 36
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2020
Wróć do bazy projektów