DUMKA I MAZUREK

English title: DUMKA and MAZUREK

Program

Organizator

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO "MOKRELIPIE"

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Radecznica
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 10
Liczba uczestników młodzieżowych 35
Liczba liderów / opiekunów 5
Rok realizacji projektu 2021
Wróć do bazy projektów