Drugi człowiek moim oknem na świat – młodzież z Chodzieży i Trostiańca promuje postawy obywatelskie

English title: Another human being ? my window on the world. The youth from Chodzież and Trostianiec promotes active civic attitudes and behavior

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży

Partner

????????? ? ???????? ???????? ???????? ???????????i??? ????? I-III ??. ?? 1- ?i????i?? ???. ?????????? Teaching Eaucallonal Comp!ex "School #1-gymnasium" Trostianets

Teaching Eaucallonal Comp!ex "School #1-gymnasium" Trostianets

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Chodzież
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 7
Liczba uczestników młodzieżowych 36
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2018
Wróć do bazy projektów