Dialog ponad granicami

English title: Dialogue without barriers

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

Polsko Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju

Partner

Вінницька молодіжна рада Vinnytsia Youth Council

Vinnytsia Youth Council

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Tarnów
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 10
Liczba uczestników młodzieżowych 37
Liczba liderów / opiekunów 3
Rok realizacji projektu 2018
Wróć do bazy projektów