CZŁOWIEK ponad wszystko

English title: HUMAN above all

Program

Organizator

Fundacja Międzynarodowej Integracji Gospodarczej i Kulturalno - Turystycznej

Foundationof International Economic Cultural and Tourist Integration

Partner

AKTYVI ŽMONI ASOCIACIJA AKTIVIZAI

AKTYVI ŽMONI ASOCIACIJA AKTIVIZAI

Kraj realizacji projektu Online
Miejsce działań Stoczek Łukowski
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 4
Liczba uczestników młodzieżowych 20
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2020
Wróć do bazy projektów