Czas Rozwoju – Sklepy Charytatywne

English title: Development time - Charity Shops

OPIS PROJEKTU

Projekt „Czas Rozwoju-sklepy charytatywne” był bardzo ciekawym i pionierskim przedsięwzięciem ze względu na realizację działań podczas pandemii Covid-19. Nowe technologie on-line stały się sprzymierzeńcem podczas działań projektowych. W projekt były zaangażowane organizacje: Stowarzyszenie Lenku Invalidu Asociacija „LitPolinva”, Stowarzyszenie Humana People to People Baltic, Stowarzyszenie „Czas Rozwoju” z Łomży. Największą atrakcją cieszyły się wirtualne wizyty w sklepach charytatywnych na terenie Litwy i Polski – Sklep charytatywny w Wilnie prowadzony przez Humanę, sklep charytatywny Stowarzyszenia „My dla Innych”, Sklep „Pod wiatrakiem” Stowarzyszenia „Kontakt Miast Białystok Eindhoven” oraz wizyta w sortowni odzieży w Wilnie. Młodzież brała udział w warsztatach edukacyjnych o wolontariacie, jego praktycznych i prawnych aspektach oraz kwestiach etycznych. Kolejne warsztaty prowadzone przez dziennikarkę dotyczyły skutecznej promocji inicjatyw prospołecznych, aby nawiązać i prowadzić współpracę z lokalnymi darczyńcami i lokalnymi mediami – grupa zyskała wiele cennych wskazówek do wykorzystania w praktyce. Wymienialiśmy się doświadczeniami, uczestniczyliśmy w zajęciach integrujących, poznawaliśmy kulturę polsko-litewską przez śpiew i regionalne potrawy. Uczestniczyliśmy w wirtualnym zwiedzaniu Łomży i Wilna szlakami wyznaczonymi przez młodzież. Wspólnie przełamaliśmy schematy, pokonaliśmy bariery osób z niepełnosprawnościami i zdobyliśmy nową wiedzę i doświadczenia.

Rezultaty projektu

Wartością edukacyjną projektu dla uczestników było poznanie idei powstania i zasad funkcjonowania różnych modeli sklepów charytatywnych na terenie Polski i Litwy, co wynika z chęci poszerzania działalności Stowarzyszenia „Czas Rozwoju” o nowe formy aktywizacji osób z niepełnosprawnościami, a konkretnie założenie pierwszego w Łomży sklepu charytatywnego.
Inne korzyści:
– poszerzenie wiedzy dotyczącej specyfiki funkcjonowania różnych modeli sklepów charytatywnych, poznanie dobrych praktyk w tym zakresie – wizyta młodzieży polskiej i litewskiej w sklepie charytatywnym i w sortowni odzieży w Wilnie i w 2 sklepach charytatywnych w Białymstoku;
– nawiązanie nowych kontaktów polsko-litewskich i litewsko-litewskich między Stowarzyszeniem LitPolinva a Stowarzyszeniem Humana Baltic (nawet rozpoczęcie współpracy),
– udział uczestników projektu w warsztatach przygotowujących do zaangażowania społecznego poprzez włączenie się w wolontariat, o zasadach prawnych, praktycznych i etycznych wolontariatu, udział w warsztatach o promocji inicjatyw społecznych, o pozyskiwaniu darczyńców i współpracy z nimi, o zasadach skutecznych kontaktów z lokalnymi mediami – uczestnicy zyskali wiele cennych wskazówek, m. in. jak nawiązać bezpośrednie relacje z lokalnymi dziennikarzami, jak organizować konferencje prasowe, jak przygotować teksty dla mediów, jakie są cechy charakteryzujące poszczególne rodzaje mediów
– kształtowanie w młodzieży postaw zaangażowania społecznego, zachęcenie do podjęcia wolontariatu (pojawiły się deklaracje podjęcia wolontariatu w Stowarzyszeniu), młodzież litewska miała wiele pytań o praktykę działań wolontariuszy, o sferę dokumentacji pracy wolontariuszy, treści porozumienia, organizację zbiórek publicznych
– zbudowanie indywidualnych relacji między młodzieżą z Polski – uczestnicy doszli do wniosku, że jest wiele podobieństw w kulturze polskiej i litewskiej (np. architektura Łomży i Wilna, podobne dania regionalne), polscy uczestnicy zgłaszają chęć wyjazdu do Wilna na spotkanie z partnerami litewskimi, są ciekawi, jak w rzeczywistości wyglądają prezentowane na filmiku miejsca, chcą odwiedzić kolejne sklepy charytatywne, spotkać się z litewskimi kolegami, spróbować zeppelinów.
Rezultatem zrealizowanego projektu były film promujący udostępniony w mediach społecznościowych. Ukazał się artykuł promujący w gazecie lokalnej „Narew” oraz wzmianki prasowe na stronach internetowych partnerów projektu, audycja radiowa na Litwie. W działania projektowe włączyły się rodziny uczestników, np. jedna z mam nakręciła filmik o przygotowaniu zeppelinów.
Wszyscy zaangażowani w projekt rozwinęli swoje umiejętności korzystania z narzędzi pracy zdalnej, nauczyli się takich programów jak Skype, ZOOM, Messenger. Czują się w tym zakresie swobodniej, dzięki czemu chętniej się porozumiewali.

Program

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Organizator

Stowarzyszenie "Czas Rozwoju"

Association "Czas Rozwoju"

Partner

Viesoji istaiga Humana People to People Baltic/Lenku Invalidu Asociacija "LitPolinva"

Viesoji istaiga Humana People to People Baltic/Lenku Invalidu Asociacija "LitPolinva"

Kraj realizacji projektu Online
Miejsce działań Łomża
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 3
Liczba uczestników młodzieżowych 12
Liczba liderów / opiekunów 5
Rok realizacji projektu 2020
Wróć do bazy projektów