Cross-border skills exchange

English title: Cross-border skills exchange

Program

Organizator

Stowarzyszenie LEVEL UP

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań £ódŸ
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 5
Liczba uczestników młodzieżowych 24
Liczba liderów / opiekunów 5
Rok realizacji projektu 2021
Wróć do bazy projektów