Common parts

English title: Common Parts

OPIS PROJEKTU

Projekt „Common parts” to międzynarodowe spotkanie młodzieży z Domu Kultury Kadr w Warszawie i Centrum Dzieci i Młodzieży w Vilkaviskis na Litwie. Jego celem jest edukacja obywatelska i międzykulturowa młodzieży, w tym promowanie współdziałania na rzecz społeczności lokalnej. Projekt ma zwiększyć aktywność nastolatków oraz zachęcić ich do kreowania otaczającej ich rzeczywistości. Jego głównym tematem jest poznawanie i wypracowywanie dobrych praktyk gospodarowania przestrzeniami wspólnymi, rozumianymi zarówno jako tereny wielokulturowe, jak i sąsiedzkie miejsca aktywności lokalnej (zarówno młodzieżowe, jak i międzypokoleniowe). W ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty (międzykulturowe, artystyczne i obywatelskie), odbyły się też dyskusje, działania performatywne, burze mózgów, spotkania i prezentacje, które umożliwią wypracowanie „Alfabetu Części Wspólnych”.
Zbiór wartości fundamentalnych dla odpowiedzialnego kształtowania wspólnej przestrzeni był punktem wyjścia dla dwóch głównych efektów przedsięwzięcia: wystawy, której organizatorami i gospodarzami byli nastolatkowie oraz publikacji rozpatrującej różne aspekty funkcjonowania młodzieżowych miejsc aktywności lokalnej.

REZULTATY PROJEKTU

Największą wartością projektu jest wypracowanie Alfabetu Części Wspólnych jako dekalogu wartości dla przestrzeni wspólnych dla młodzieży. Dzięki uwagom i spostrzeżeniom, wiemy w jakim kierunku mamy się rozwijać jeśli chodzi o Przestrzeń Młodzieżową w Domu Kultury Kadr. Wszystko co zostało wypracowane podczas Common Parts będzie drogowskazem dla dalszych działań i kroków w realizowaniu działań z młodzieżą.
Zdecydowaną wartością edukacyjną są wszystkie umiejętności, które młodzież nabyła podczas programu. Zajęcia Recycling Art, w których staraliśmy rozwijać umiejętności twarde, jak i wszystkie umiejętności miękkie z zajęć międzykulturowych i z socjologii przestrzeni.
Największą wartością dodaną projektu jest szlifowanie je umiejętności językowych członków grup. Przełamywanie barier językowych okazało się niezwykle ważnym i satysfakcjonującym elementem całego projektu.

Program

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Organizator

Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Partner

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Warszawa
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 7
Liczba uczestników młodzieżowych 20
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2018
Wróć do bazy projektów