Bajka uczy, bajka gada, bajka dziwy opowiada

English title: Fairy tale teaches, fairy tale talks, fairy tale tells wonders

Program

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Organizator

Publiczne Gimnazjum w Boratynie

Partner

Vilniaus r. Eitminiški? pagrindin? mokykla Eitminiskiu Basic School of Vilnius District

Eitminiskiu Basic School of Vilnius District

Kraj realizacji projektu Litwa
Miejsce działań Wilno
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 7
Liczba uczestników młodzieżowych 20
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2017
Wróć do bazy projektów