Artyści bez granic dla ekologii

OPIS PROJEKTU

Projekt powstał z inicjatywy młodych ludzi, którzy chcieli podjąć wspólne działania mające na celu upowszechnianie postaw proekologicznych, sprzyjających ochronie środowiska. Celem projektu było zaszczepienie młodzieży postawy, jaką jest odpowiedzialność za środowisko naturalne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.

„Każdego dnia mogliśmy cieszyć się obecnością za granicą w otoczeniu bardzo przyjaźnie nastawionych osób, począwszy od rówieśników a kończąc na dyrektorach obydwu szkół. Wszystkie dni obfitowały w wydarzenia, które pozostawiły w nas wiele różnorodnych odczuć; odrobinę niepewności, zaciekawienie, zapał do pracy, ale przede wszystkim zadowolenie z dobrze wykonanej pracy.

Jak to zwykle bywa niektóre zajęcia szczególnie przypadły nam do gustu, a wśród nich: warsztaty kulinarne, występ w przedstawieniu ekologicznym czy warsztaty z tworzenia papieru czerpanego. Dobra atmosfera na zajęciach sprzyjała kreatywnemu myśleniu, a że bardzo szybko zaprzyjaźniliśmy się ze sobą, zajęcia były gwarne, zawsze „na luzie”, choć opiekunowie nigdy nie odpuszczali i pracowaliśmy bardzo intensywne.

Podsumowując możemy powiedzieć, że czas spędzony na Litwie dał nam możliwość poznania innej kultury, młodych ludzi, którzy otworzyli przed nami serca i mury szkoły. Projekt również skłonił nas do refleksji nad obecnym stylem życia i co możemy zrobić dla dobra Ziemi.”

REZULTATY PROJEKTU

Dzięki udziałowi w wymianie nastąpił rozwój indywidualny każdego uczestnika projektu. Potwierdzenia znaleźliśmy w wypowiedziach uczniów podczas codziennej ewaluacji okaz na „kartach z pamiętnika młodego ekologa”. Młodzież rozwijała myślenie proekologiczne i mamy nadzieję, że przeniesie je w czynach do życia codziennego, zgodnie z deklaracjami podczas rozmów.

Program

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Organizator

Zespół Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej

Partner

Ryto Gimnasium in Diewenishkes, Adam Mickiewicz Gymnasium in Dziewieniszki

Kraj realizacji projektu Litwa
Liczba dni trwania projektu 5
Liczba uczestników młodzieżowych 20
Rok realizacji projektu 2016
Wróć do bazy projektów