Aktywizacja mlodziezy BEZ GRANIC

English title: Youth mobilization WITHOUT LIMITS

Program

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Organizator

Fundacja "Nasz Wybór"

Partner

Narodowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polakow "Polska Nuta"; Polskie Centrum Mediacji Oddział Trójmiasto National Cultural Polish Association "Polish Note"; Polish Mediation Center Tri-City Branch

National Cultural Polish Association "Polish Note"; Polish Mediation Center Tri-City Branch

Kraj realizacji projektu Polska
Miejsce działań Warszawa
Kraj finansujący projekt Polska
Liczba dni trwania projektu 8
Liczba uczestników młodzieżowych 28
Liczba liderów / opiekunów 4
Rok realizacji projektu 2017
Wróć do bazy projektów