Nowe zasady konkurs wniosków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na rok 2023!

W ramach Funduszu można realizować polsko-litewskie projekty młodzieżowe

W ramach Funduszu można realizować polsko-litewskie projekty młodzieżowe: wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne. Zapraszamy do składania wniosków.

Głównym celem projektów jest zachęcenie polskiej i litewskiej młodzieży oraz osób zaangażowanych w pracę z nią, do podjęcia wspólnych działań, które umożliwią nawiązanie przyjaznych stosunków, poznawanie wspólnych korzeni, pokonywanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (z wyłączeniem podmiotów komercyjnych), których działalność skierowana jest do młodzieży. Uczestnikami projektów ? oprócz młodzieży ? mogą być również osoby pracujące z tą grupą wiekową.

Polskie organizacje powinny występować o dofinansowanie do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, litewskie ? do Departamentu ds. Młodzieży przy Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy na Litwie.

PRIORYTETY 2023

W roku 2023 priorytety Funduszu to:

  • Propagowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz dialogu na rzecz współpracy, tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską.
  • Polska i litewska młodzież przeciwko wojnie w Ukrainie i za społeczeństwem obywatelskim Białorusi.
  • Wspieranie zainteresowania młodzieży polskiej i litewskiej historią obu narodów.
    • Promowanie wspólnego dziedzictwa historycznego w związku ze 160. rocznicą Powstania Styczniowego.
    • Promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego w związku z obchodami 700-lecia Wilna.
    • Promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego w związku z 450. rocznicą podpisania aktu konfederacji warszawskiej.

W ostatnim priorytecie należy wybrać jeden z trzech obszarów tematycznych.

Projekt składany w ramach konkursu wniosków, musi opierać się na jednym, wybranym przez wnioskodawcę, priorytecie. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu dostępne są w zakładce Zasady formalne.

REALIZACJA PROJEKTÓW

Projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu 2023 muszą zostać zrealizowane pomiędzy 1 kwietnia a 31 października 2023 roku.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Projekty należy składać w systemie Online wraz ze wszystkimi załącznikami.

Wnioski będzie można składać do 31 stycznia 2023 r. godz. 23:59
Wyniki konkursu będą znane w marcu 2023.

ZASADY KONKURSU

Zasady formalne ?

Zasady jakościowe ?

Zasady finansowe ?

Dokumenty ?

Wpis został opublikowany 24 listopada 2022 w kategorii Ogłoszenia.

Wszystkie wpisy